Velkommen til NordInvent

-Nøglen til bedre, og grønnere udnyttelse af restmaterialer.


Mange fødevareproducerende virksomheder har i dag et stort spild eller en enormt lav udnyttelse af de enkelte råmaterialer, der kunne have været blevet til nye fødevarer såfremt de blev behandlet rigtigt.


Hos Nordinvent producerer og udvikler vi in-line separatorer, der gør det muligt, at tage hvad vi i dag ser som affald, imens det stadig er egnet til fødevare og behandle det, så man nemt kan bruge det til produktion af nye fødevare i stedet for at smide det ud.Hvad er det konkret vi gør?


Med Rodeé RDE separatoren introducerer vi en ny type in-line separator, der adskiller sidestrømme i en våd og en tør fraktion.


Dette gør vi ved, at udsætte sidestrømmen for mekanisk pres og højt vakuum igennem et sæt filtre, der tilsammen  giver en meget effektiv separationsproces, som stadig er enormt simpel at betjene for brugeren.


Når materialerne er adskildt i to, har man nemt ved at køle væske-fraktionen ned igennem en køleveksler og tørfraktionen er mere hyldestabil, da man har reduceret vandindholdet signifikant.


Hvordan skaber det værdi?


Ofte vil første separation igennem filtrene være nok til, at tage materialerne tilbage op af værdistrømmen til at genanvende dem til nye ressourcer.


Hvis man ønsker at separere endnu finere eller ønsker, at sortere efter en specifik partikelstørrelse, så kan man føre væske-fraktionen tilbage igennem systemet med en anden størrelse filter, og dermed opnå specifikke partikelstørrelser i sin væskefraktion. 


Værdien består i første led af at have adskildt væske og tørstof.

Derfra består værdien i at kunne adskille væskedele i de specifikke områder, hvor man vil forvente at have specifikke partikelstørrelser, eksempelvis proteiner, fibre mv. med henblik på, at høste dem af den opkoncentrerede væske.


Resultatet af denne process bliver, at man kan få det optimale ud af en lang række sidestrømme, og dermed opnå højest mulig anveldelsesgrad af alle råmaterialer.

Vi tilbyder


Med vores kommende mobile demo anlæg, kan vi gennemgå netop jeres sidestrøm for oversete værdier i hele spektret fra separation og oprensning til vandrensning og afvanding.


Vi er altid på jagt efter nye sidestrømme, vi kan opgradere og derfor er vi igang med at fremstille et mobilt anlæg med henblik på, at kunne nå ud til en lang række pilotkunder, der godt kunne tænke sig at identificere, hvor netop deres sidestrømme kunne blive flere penge værd.

Baseret på vores tre første pilot projekter har vi erfaret, at næsten alle affaldsstrømme indeholder værdier, der betragteligt overstiger værdien af den biogas eller dyrefodder det konventionelt bliver til.


Hvis I synes det lyder spændende, så tøv endelig ikke med at kontakte os, så vi i fællesskab kan se nærmere på, hvad I kan få ud af jeres affald.

  • Dansk udvikling og produktion


  • Bredt udvalg af for- og efterbehandling


  • Meget kort ROI på langt de fleste sidestrømme

  • Stor erfaring i separation og filterteknik

  • Enormt høj driftseffektivitet