- Nøglen til den grønne omstilling

Lars Ingolf Hansen
CEO

Marianne Hansen
Head of sales & CSR-Responsibly

Brian N. Schjøtt

Tekniskdesign Elev

Kristine L. Hansen

Lager & Logistik

Henriette V. Hansen

Administration

Ebbe Jakobsen

PTI

Stefan S. Olesen

Ingeniør praktikant

Historien bag Nordinvent


I foråret 2020 startede Lars Ingolf Hansen (Maskiningeniør - speciale i udvikling af ny kompleks innovation) og Marianne Hansen (Sustainability Manager og IT-konsulent) ingeniørvirksomheden NordInvent med visionen om at udvikle maskiner og udstyr der minimerer spild og udnytter råvarer bedst muligt i fødevareindustrien.


Mange fødevareproducenter har i dag et enormt stort spild af ressourcer, og mange af de sidestrømme der er til overs fra fødevareproduktion som f.eks. bønnepulp fra produktion af planteproteiner ender som affald selvom det stadig har en næringsmæssig værdi.


NordInvent har derfor i samarbejdet med Rodeé Aps udviklet en ny teknologi - en såkaldt 'separator' der hjælper fødevareproducenter med at gøre deres affaldsstrømme til værdistrømme ved at dele dem ud i håndterbare størrelser, så de bliver nemmere enten at genanvende eller skabe nye produkter af råmaterialer der ellers ender som affald.

Vores vision

Hos Nordinvent sætter vi innovation over alt andet.

Vi tror på at kun igennem innovation og kontinuerlig udvikling,  kan vi få en bedre verden i morgen.


Nordinvent skal være en tryg og inkluderende arbejdsplads, hvor alle kan gå både til og fra arbejde, med rank ryg og en glæde ved det de laver.


Vores mission

Vi vil gerne være kendt og anerkendt som en ledende udvikler og leverandør inden for upcycling, samt få en fuld udnyttelse af jordens knappe ressourcer i alle former.
Det gælder alt fra bedre udnyttelse af fødevare, til fremstilling af bæredygtige 2-generations biobrændsler.


Vores værdier

Tryg og inkluderende arbejdsplads.

Innovation igennem partnerskaber.

FN's verdensmål 4, 8, 9, 12, 13 og 17 er kernen af vores eksistens