Mask i kasse 2

NordInvent har udviklet
en ny teknologi !

GUARDIAN

Guardian er vores separationsmaskine, som separerer industrielle sidestrømme i vådstof og tørstof. Ved effektivt at separere væsken, opnår man en højere tørstofprocent, hvilket sikrer, at tørstoffet får den længst mulige hyldeholdbarhed.


Næringsstofferne i vådstoffet, såsom proteiner og phenoler, ekstraheres og bliver derefter reintroduceret som tilskud i producentens egen produktion eller bliver brugt som ingredienser i nye fødevarer. Tørstoffet bruges direkte som en ingrediens i produktionen af nye fødevarer.

Her er et lille udsnit af nogle af de produkter, vi har erfaring med

Havrerester

Kaffegrums

Kaffe Silverskin

Græs

Mask

For at opnå maksimal effektivitet og ydeevne på vores Guardian, udfører vi løbende en lang række omfattende tests med en bred vifte af forskellige fødevareprodukter.

Vi optimerer løbende Guardian til at kunne håndtere nye produkter bedst muligt.

De eksisterende processer for afvanding af restproduktet fra produktionen af plantedrikke er ikke optimale, hvilket resulterer i en mindre proteinholdig væske.


Efter flere forsøg med rester fra havredrik kan vi konkludere at vi, med vores proces, kan trække flere proteiner ud, både ved at køre produktet direkte igennem vores Guardian eller ved at genvæde restproduktet først.

Plantedrik

Skaldyr

Krabber

Siden marts 2023 har NordInvent haft et samarbejde med Decameal, som er en startup virksomhed fra 2021.


Bestanden af strandkrabber er et problem for vores økosystem, og Decameal har derfor en ambition om at gøre krabberne til en ressource.

De arbejder med udvinding af næringsstoffer, bl.a. blå protein, fra krabberne.


Sammen har vi lavet en række forsøg med krabber i vores Guardian og resultaterne ser lovende ud.

Vores separationsmaskine vil kunne effektivisere Decameals udvindingsproces.

Klik for at lære mere om Decameal

Rejer

I 2021-2023 var vi en del af et forskningsprojekt, hvor vi har arbejdet med rejer.

Kaffegrums og silverskin

Kaffegrums:

I 2023 startede vi et samarbejde med HFS rengøringspartner i Næstved for at undersøge muligheden for upcyling af kaffegrums.

Planen for indsamling af kaffegrums er undersøgt og den fornødne opbevaring er kortlagt.


De ekstraherede næringsstoffer fra kaffegrumset kan anvendes i fødevare-, kosmetik- og medicinal industrien.

Klik for at lære mere om Rengøringspartner

Silverskin:

I september 2023 startede vores diplomingeniør-praktikant sin bachelor opgave i silverskin fra Peter Larsen kaffe, som vi har et samarbejde med.

Vores praktikant hjælper os med at undersøge mængden af phenoler i silverskin og, hvordan processen kan optimeres for at opnå et højere udbytte.

Klik for at lære mere om Peter Larsen kaffe

Græs

I Maj 2023 startede vi et samarbejde med BiomassProtein og Aalborg Universitet, som en del af vores Missionsbooster projekt tildelt af Innovationsfonden.


Dette industrielle forskningsprojekt skal optimere BiomassProteins eksisterende procesanlæg ved hjælp af vores Guardian. Guardian skal forbedre

afvandingen af græs og derved øge mængden af proteinrig væske.


Væsken bliver derefter yderligere separeret i BiomassProteins egen proces og opdelt i grønne- og hvide proteiner.

De grønne proteiner anvendes til dyrefoder og de hvide proteiner vil, på sigt, indgå som ingrediens i produkter til human ernæring.

Klik for at lære mere om BiomassProtein

Mask er et restprodukt fra ølbrygning og bliver i dag ofte brugt til dyrefoder eller biogas.

Bryggerierne har problemer med, at masken ikke bliver tør nok til at kunne indgå i andre processer, fx ved at blive til maskmel.


I samarbejde med Alefarm Brewing har vi lavet tests for at se, hvor høj en tørprocent vores proces kan opnå i deres mask.


Vi kan konkludere, at vi kan opnå en markant højere tørstofprocent end de løsninger, der findes på markedet i dag inden for FoodTech.

Klik for at lære mere om Alefarm Brewing

Mask fra ølbrygning