- Nøglen til den grønne omstilling

Løsninger

Forskellige materialer kræver ofte forskellige for- og efterbehandlinger, for at vedligeholde deres fulde værdi og anvendelighed, eksempelvis neddeling, knusning, for-afvanding, køling/opvarmning mv.


Derfor kører vi altid en række forundersøgelser på nye materialer, dels så vi kan garanterer, at det vi kan lave på testmaskinen også kan genskabes ude i den virkelige verden, men i lige så høj grad for at identificere de specifikke værdier som er indeholdt i netop jeres materiale.


Casestudys
Hos Nordinvent bruger vi casestudies til at teste vores maskine på så mange forskellige restprodukter som muligt, efter blandt andet fødevareproduktion.
Her finder vi frem til hvordan man lige præcist får mest udbytte af det enkelte restprodukt, så der kan skabes nye værdistrømme.

Rejeskaller

Vi er med i et forskningsprojekt, hvor vi separerer resterne fra rejeproduktion, med henblik på at tage det fra et spildprodukt til værdifulde sidestrømme.


Da projektet stadig er aktivt, har vi valgt at holde kortene lidt tætte til kroppen lige nu og referere til DTUs egen artikel på området 


Mæsk

Vi arbejder en del med mæsk som sidestrøm fra ølbrygning på industrielt plan. 

Her bliver udstyret brugt til at separere mæsken i mere håndterbare, hyldestabile størrelser der gør det nemmere at anvende dem i forskellige processer.

Da projektet stadig er aktivt, har vi valgt at holde kortene lidt tætte til kroppen lige nu og referere til DTUs egen artikel på området 


Grøntsags- og frugtpulp

Det seneste skud på stammen af materialer vi arbejder med,  der arbejder vi lige nu på at tage en betydelig mængde pulp,  der i dag bruges til biogas direkte, men som vi mener, at vi kan få en hel del spændende resurcer ud af..


Vi er i stand til at afvande markant hårdere på pulpen end konventionelle løsninger, og vi ser frem til at dele mere om projektet, så snart vi har konkrete tal og en defineret løsning